Hur klamydia-behandling görs

Behandling av klamydia görs med antibiotika enligt läkarens anvisningar. Under behandlingen rekommenderas att personen inte har någon form av intim kontakt och att hans partner också följer samma behandling för att undvika nya infektioner av sjukdoms orsakande medel.

Klamydia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och som kan överföras under samlag. Infektion med denna bakterie orsakar ofta inga symtom, och det är viktigt att kvinnor utför rutinmässiga gynekologiska undersökningar minst en gång om året, precis som män bör gå till urologen.

För att undvika inte bara klamydia utan även andra sexuellt överförbara sjukdomar är det viktigt att använda kondomer hela tiden, eftersom när klamydia inte identifieras och behandlas kan bakterierna spridas till andra bäckenorgan och orsaka irreversibel skada. , såsom infertilitet. Förstå vad Chlamydia är.

Hur klamydia-behandling görs

Rättsmedel mot klamydia

De mest lämpliga läkemedlen för behandling av klamydia är azitromycin, som kan tas i en enda dos, eller doxycyklin, som måste tas i 7 dagar eller enligt läkarens anvisningar. Andra läkemedel som kan indikeras för behandling av klamydia är erytromycin, tetracyklin, ofloxacin, rifampicin, sulfametoxazol och tetracyklin, som bör tas enligt medicinsk rekommendation.

Under graviditeten bör infektionen behandlas med azitromycin eller erytromycin.

Läkemedlet som indikeras av gynekologen eller urologen måste tas i dosen och under de dagar som anges av honom och under denna period rekommenderas det att du inte har någon intim kontakt och att ta läkemedlen fram till det föreskrivna datumet även om symtomen försvinner före det datumet. Dessutom bör partner också behandlas även om de inte har några symtom, eftersom detta är en sjukdom som bara går från en person till en annan genom samlag utan kondom.

Under behandling med antibiotika är det möjligt att biverkningar relaterade till medicinen kan uppstå, såsom diarré. exempel. Kolla in andra strategier för att bekämpa diarré orsakad av antibiotika.

Tecken på förbättring eller försämring

Hos personer som visar symtom på Chlamydia trachomatis- infektion kan  tecken på förbättring ses efter den andra eller tredje dagen av behandlingen. Men hos någon som är asymptomatisk kan det vara svårare att se några tecken på förbättring, även om det inte indikerar att personen inte botas. Därför är det viktigt i dessa fall att utföra mikrobiologisk kultur i könsregionen för att verifiera närvaron eller frånvaron av bakterierna. Lär dig att känna igen symtomen på klamydia.

Ökningen av svårighetsgraden av symtom eller uppkomsten av komplikationer, såsom infertilitet, kan till exempel observeras hos personer som inte utför behandlingen av klamydia korrekt.

Möjliga komplikationer

Komplikationer av klamydia när sjukdomen inte behandlas korrekt är:

  • Infertilitet;
  • Bäckeninflammatorisk sjukdom;
  • Inflammation i urinröret;
  • Bäckens vidhäftningar;
  • Salpingit, vilket motsvarar kronisk inflammation i livmodern;
  • Kronisk bäckenvärk;
  • Ektopisk graviditet;
  • Tubal obstruktion.

Dessutom kan Reiters syndrom förekomma hos män, som kännetecknas av urinrörsinflammation, svår konjunktivit, trakom, artrit och lesioner i könsorganen. Förstå vad Reiters syndrom är.