Anuria: vad det är, orsaker och behandling

Anuria är en situation som kännetecknas av frånvaro av produktion och eliminering av urin, vilket vanligtvis är relaterat till viss obstruktion i urinvägarna eller till exempel en konsekvens av akut njursvikt.

Det är viktigt att orsaken till anuri identifieras eftersom det är möjligt för den mest lämpliga behandlingen att anges av urologen eller nefrologen, vilket kan innebära korrigering av obstruktion, stentning eller genomgå hemodialys.

Vad är anuria, orsaker och hur man behandlar

Huvudsakliga orsaker

Orsaken som oftast är associerad med anuri är akut njursvikt, där njurarna inte kan filtrera blodet ordentligt, med ackumulering av skadliga ämnen för kroppen och som leder till uppkomsten av vissa tecken och symtom som smärta i nedre delen av ryggen , lätt trötthet, andfåddhet och högt blodtryck, till exempel. Lär dig hur man känner igen symptomen på akut njursvikt.

Andra möjliga orsaker till anuria är:

  • Hinder i urinvägarna genom närvaro av stenar, vilket förhindrar att urinen elimineras;
  • Okontrollerad diabetes , eftersom överskott av glukos kan orsaka progressiv skada på njurarna, direkt störa dess funktion och resultera i akut njursvikt, vilket är den vanligaste orsaken till anuri;
  • Förändringar i prostata , för män, eftersom det kan orsaka förändringar i urinvägarna till exempel på grund av förekomst av tumörer;
  • Tumör i njurarna , förutom att det förändrar njurarnas funktion kan det också orsaka obstruktion av urinvägarna;
  • Hypertoni , eftersom njurfunktionen kan förändras på lång sikt på grund av skador som kan uppstå i kärlen runt njurarna.

Diagnosen anuria ställs av nefrologen eller urologen enligt tecken och symtom som presenteras av personen som kan indikera förändringar i njurarna, såsom vätskeansamling, svårigheter att urinera, frekvent trötthet och närvaron av blod i urinen när det är möjligt. eliminering.

För att bekräfta orsaken till anurien kan läkaren dessutom ange utförandet av blodprover, urintester, datortomografi, magnetisk resonansavbildning eller njurscintigrafi, där njurarnas form och funktion utvärderas, vilket är viktigt i diagnos av njursvikt eller identifiering av till exempel hinder. Förstå vad njurscintigrafi är och hur det görs.

Hur behandlingen ska vara

Behandlingen av anuria indikeras av läkaren beroende på orsaken, tecken och symtom som presenteras av personen och personens hälsotillstånd. I händelse av att anuri orsakas av en obstruktion i urinvägarna som förhindrar eliminering av urin, kan det därför rekommenderas att utföra ett kirurgiskt ingrepp för att korrigera obstruktionen, vilket gynnar eliminering av urin och placeringen av en stent.

Vid njursvikt rekommenderas vanligtvis hemodialys, eftersom blodet måste filtreras för att förhindra ansamling av ämnen som är giftiga för kroppen, vilket kan förvärra njursvikt. Se hur hemodialys görs.

I det sista fallet, när insufficiens redan är mer avancerad och hemodialys inte räcker tillräckligt, kan läkaren ange njurtransplantation.

Dessutom är det viktigt att behandlingen för den underliggande sjukdomen, till exempel diabetes eller kardiovaskulära förändringar, fortsätter enligt läkarens rekommendation, eftersom det på detta sätt är möjligt att undvika komplikationer.