Vad är venös angiom, symtom och behandling

Venös angiom, även kallad anomali av venös utveckling, är en godartad medfödd förändring i hjärnan som kännetecknas av missbildning och onormal ansamling av vissa vener i hjärnan som vanligtvis är större än normalt.

I de flesta fall orsakar venös angiom inte symtom och detekteras därför av en slump när personen gör en CT-skanning eller MR-undersökning till hjärnan av annan anledning. Eftersom det anses godartat och inte orsakar symtom behöver venös angiom ingen behandling.

Trots detta kan venös angiom vara svår när det orsakar symtom som anfall, neurologiska problem eller blödningar, som måste avlägsnas kirurgiskt. Kirurgi för att bota venös angiom görs endast i dessa fall eftersom det finns en större risk för följder, beroende på angiomens läge.

Vad är venös angiom, symtom och behandling

Symtom på venös angiom

Venös angiom orsakar vanligtvis inte symtom, men i vissa fall kan personen uppleva huvudvärk. I sällsynta fall där venös angiom är mer omfattande eller äventyrar hjärnans korrekta funktion kan andra symtom uppträda, såsom anfall, yrsel, tinnitus, domningar på ena sidan av kroppen, problem med syn eller hörsel, skakningar eller minskad känslighet, till exempel.

Eftersom det inte orsakar symtom identifieras venös angiom endast när läkaren begär en bildundersökning, till exempel datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i hjärnan, för att diagnostisera till exempel migrän.

Hur behandlingen ska vara

På grund av det faktum att venös angiom inte orsakar symtom och är godartad, är det i de flesta fall inte nödvändigt att utföra specifik behandling, endast medicinsk övervakning. Men när symtom observeras, förutom uppföljning, kan neurologen rekommendera användning av mediciner för att lindra dem, inklusive anti-anfall.

Möjliga följder och komplikationer

Komplikationer av venös angiom är vanligtvis relaterade till graden av missbildning och placering av angioma, förutom att de är vanligare som ett resultat av kirurgi. Enligt placeringen av det venösa angiomet är de möjliga följderna således:

Om kirurgi är nödvändigt kan följderna av venös angiom, som varierar beroende på deras plats, vara:

  • Beläget i frontloben : det kan finnas svårigheter eller oförmåga att utföra mer specifika rörelser, som att trycka på en knapp eller hålla i pennan, brist på motorisk koordination, svårighet eller oförmåga att uttrycka sig genom att tala eller skriva;
  • Beläget i parietalloben : det kan leda till problem eller förlust av känsla, svårigheter eller oförmåga att känna igen och identifiera objekt;
  • Beläget i den temporala loben : det kan finnas hörselproblem eller hörselnedsättning, svårigheter eller oförmåga att känna igen och identifiera vanliga ljud, svårigheter eller oförmåga att förstå vad andra säger;
  • Beläget i bakbenet : det kan finnas synproblem eller synförlust, svårigheter eller oförmåga att känna igen och visuellt identifiera objekt, svårigheter eller oförmåga att läsa på grund av att bokstäverna inte känner igen;
  • Beläget i cerebellum : det kan finnas problem med balans, brist på samordning av frivilliga rörelser.

På grund av det faktum att kirurgi är förknippat med komplikationer, rekommenderas det endast när det finns tecken på hjärnblödning, när angiom är förknippat med andra hjärnskador eller när de anfall som uppstår till följd av detta angiom inte löses med användning av mediciner.