Vad betyder mild intellektuell funktionsnedsättning

Mild mental retardation eller mild intellektuell funktionsnedsättning kännetecknas av diskreta begränsningar relaterade till exempel inlärnings- och kommunikationsförmåga, som tar tid att utvecklas. Denna grad av intellektuell funktionsnedsättning kan identifieras genom ett intelligensprov vars intellektuella kvot (IQ) är mellan 52 och 68.

Denna typ av intellektuell funktionsnedsättning är vanligare hos män och uppmärksammas vanligtvis i barndomen från observationer av beteende och inlärnings- och interaktionsvårigheter eller närvaron av exempelvis impulsivt beteende. Diagnosen kan ställas av en psykolog eller psykiater inte bara genom intelligenstester utan också genom att bedöma barnets beteende och tänkande under samråd och rapportering av föräldrar eller vårdnadshavare.

Trots begränsad intellektuell kapacitet kan barn med mild mental retardation dra nytta av utbildning och psykoterapi, eftersom deras färdigheter stimuleras.

Viktigaste egenskaper

Personer med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar visar inga uppenbara fysiska förändringar, men de kan ha vissa egenskaper, ibland kräver övervakning av specialutbildningsinstitutioner för att stimulera färdigheter, såsom:

  • Brist på mognad;
  • Liten kapacitet för social interaktion;
  • Mycket specifik tankegång;
  • De har svårt att anpassa sig;
  • Brist på förebyggande och överdriven trovärdighet;
  • De har kapacitet att begå impulsiva brott;
  • Domskompromiss.

Dessutom kan personer med mild mental retardation uppleva epileptiska episoder och måste därför åtföljas av en psykolog eller psykiater. Kännetecknen för lätt mental retardation varierar mellan människor, och det kan finnas variationer relaterade till graden av nedsatt beteende.